Наставничко веће и Савет родитеља су на својим седницама усвојили списак уџбеника за 2. и 6. разред који ће се примењивати од школске 2019/2020. године, који се налази на следећој вези.