Семинар_1
Основна школа „Бранко Радичевић“ у Брестовцу је наставила са континуираним стручним усдавршавањем наставног кадра. На почетку школске године је зацртана визија да школа у догледно време постане водећа образовна институција на подручју Јабланичкотг округа у погледу струче оспособљености наставника.

 


 1 20140224 1404320700Ових дана у сарадњи са Региналним центром за професионални развој у Нишу, одржан је дводневни семинар у школи на тему „Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици“. Семинар су реализовали аутори, предавачи Љиљана Радовановић Тошић и Владица Тошић. Општи циљ семинара је био унапређење компетенција наставника за квалитетно образовање свих ученика и знања о управљању одељењм, стилчовима учења и мотивацији.


 4 20140224 1848055500Око тридесетак наставника, учесника семинара, овладало је методама и техникама за развијање социјалних вештина и превладавање тешкоћа у читању, писању и математици и овладало је стратегијом рада са даровитим ученицима. На семинару су се наставници упознали са важним агенсима инклузивног образовног модела, са карактеристикама инклузивне учионице и стратегијама за успешно управљање инклузивним одељењем и планиран је сценарио за час у коме квалитетно уче даровит ученик и ученик са сметњама у развоју и ученик са тешкоћом у учењу.

Овде можете видети више фотографија с тог догађаја.