-   10 20160212 1881750728
У нашој школи радило се и за време распуста. Наиме, у
периоду од 8. 2. до 9. 2. 2016. године у кабинету информатике Основне школе „Бранко Радичевић“ у Брестовцу за све запослене одржана је стручна обука на тему „Коришћење ИКТ у настави“. Аутори обуке су Сања Васић (наставник математике), Драгана Вучковић (наставник информатике и рачунарства), Миодраг Јањић (наставник техничког образовања), Иван Вељковић (наставник математике) и Бојан Богдановић (наставник математике).

Првог дана (8. 2. 2016.) предавања је обухватило тему примене програма Word у настави. Учесници су могли да се упознају са могућностима програма Microsoft Word, као и како се овај програм може применити у вођењу педагошке документације. Другог дана (9. 2. 2016.) теме прадавања биле израда онлајн тестова коришћењем програма Kahoot! и коришћење Google диска за размену и чување података. Kahoot! је одличан бесплатан програмски алат који може бити јако користан за проверу знања ученика, а посебно је користан прегледан и јако детаљан извештај који се добија након завршеног тестирања. Гугл диск (Google disk) је клауд систем (cloud) који може бити јако користан, како за чување резервне копије докумената (бекап), тако и за брзу размену образаца између корисника.

    -   17 20160212 1276007466
Обуци је, осим аутора, присуствовало 39 запослених и, уз радну атмосферу и дружење, можемо слободно рећи да је иста успешно је реализована.

Слике са обуке можете овде, а на овом линку можете преузети скрипту.