Овде можете наћи табеларни преглед календара образовно васпитног рада основне школе за школску 2015/2016. годину: