Ваннаставно особље

Р.бр.

Презиме и име

Радно место

1.

Ранђеловић Марко

директор

2.

Јовановић Бојана

секретар

3.

Ранђеловић Горан

шеф рачуноводства

4.

Младеновић Габријела

педагог

5.

Павловић Тамара

психолог

6.

Митровић Драган

Административно финансијски радник

7.

Миленковић Јовица

Домар

8.

Тачић Ружа

Помоћни радник-домар

9.

Момировић Ј.Маја

Помоћни радник

10.

Цветковић Миомир

Помоћни радник-домар

11.

Гавриловић Слађана

Помоћни радник-домар

12.

Тодоровић Јасмина

Помоћни радник

13.

Ђокић Стана

Помоћни радник

14.

Миљковић Марина

Помоћни радник

15.

Костадиновић Маја

Помоћни радник

16.

Ђорђевић Милан

Помоћни радник