Министарство просвете, науке и технолошког развоја:

http://www.mpn.gov.rs/ 

Завод за унапређивање образовања и васпитања:

http://www.zuov.gov.rs/

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања:

 http://www.ceo.edu.rs/ 

Помоћ у примени инклузије:

http://inkluzija.org/

Задаци за припрему Завршног испита:

Збирка задатака за припрему Завршног испта из 2015. године

Тестови са ранијих Завршних испита