Наставно особље

Разредна настава

Р.бр.

Презиме и име

Радно место

1.

Ракић Лидија

проф.разредне наставе

2.

Митић Данијела

проф.разредне наставе

3.

Митровић Сузана

проф.разредне наставе

4.

Цветковић Снежана

проф.разредне наставе

5.

Цакић Сузана

проф.разредне наставе

6.

Цекић Гордана

проф.разредне наставе

7.

Пешић Драгана

проф.разредне наставе

8.

Антић Бојан

проф.разредне наставе

9.

Момировић С. Маја

проф.разредне наставе

10.

Младеновић Сања

проф.разредне наставе

11.

Османовић Слађана

проф.разредне наставе

12.

Смиљковић Горан

проф.разредне наставе

13.

Лазић Мирјана

проф.разредне наставе

14.

Петковска Радиславка

проф.разредне наставе

15.

Јовановић Ивана

проф.разредне наставе

16.

Трајковић Драгана

проф.разредне наставе

17.

Петковић Светлана

проф.разредне наставе

18.

Марковић Марија

проф.разредне наставе

19.

Јанићијевић Оливера

проф.разредне наставе

20.

Цветковић Весна

проф.разредне наставе