Наставно особље

Предметна настава

Р.бр.

Презиме и име

Предмет

1.

Филиповић Весна

Српски језик

2.

Ђорђевић Марија

Српски језик 

3.

Петковић Весна

Српски језик и Грађ.васпитање

4.

Марковић Јелена

Српки језик; Грађ.васпитање и библиотекар

5.

Ранђеловић Маја

Енглески језик

6.

Стефановић Александра

Енглески језик

7.

Крајналић Марија

Енглески језик и Грађ.васпитање

8.

Цимбаљевић Игор

Енглески језик

9.

Зовко Марија

Музичка култура, Хор и оркестар и Грађ.васпитање

10.

Спасић Силвана

Ликовна култура

11.

Јанковић Марина

Историја и  Грађ.васпитање

12.

Савић Драгана

Историја

13.

Стевановић Драган

Географија

14.

 Антић Јелена

Географија 

15.

Благојевић Данијела

Физика

16.

Вуловић Снежана

Математика

17.

Васић Сања

Математика

18.

Богдановић Бојан

Математика

19.

Ђорђевић Јелена

Биологија

20.

Цакић Милена

Биологија

21.

Стојиљковић Ивана

Биологија

22.

Митић Снежана

Билогија

23.

Поповић Бранкица

Хемија

24.

Јањић Миодраг

Техника и технологија

25.

Мицковић Звонимир

Информатика и рачунарство и Техника и технологија

26.

Манојловић Предраг

Физичко васпитање и Грађ.васпитање

27.

Глишић Саша

Физичко васпитање

28.

Гавриловић Татјана

Француски језик

29. Јанковић Сандра

Француски језик

30. Ђорђевић Зорица

Француски језик

31.

Стојиљковић Виолета

Руски језик

32.

Мичић Миомирка

Верска настава

33.

Ђорђевић Верица

Верска настава