Наставно особље

Предметна настава

Р.бр.

Презиме и име

Предмет

1.

Филиповић Весна

Српски језик

2.

Ђорђевић Марија

Српски језик и Грађ.васпитање

3.

Петковић Весна

Српски језик и Грађ.васпитање

4.

Марковић Јелена

Српки језик; Грађ.васпитање и библиотекар

5.

Ранђеловић Маја

Енглески језик

6.

Миленковић Љубица

Енглески језик

7.

Крајналић Марија

Енглески језик и Грађ.васпитање

8.

Цимбаљевић Игор

Енглески језик

9.

Зовко Марија

Музичка култура и  Хор и оркестар

10.

Спасић Силвана

Ликовна култура

11.

Јанковић Марина

Историја и Грађ.васпитање

12.

Савић Драгана

Историја

13.

Стевановић Драган

Географија

14.

 

Географија 

15.

Благојевић Данијела

Физика

16.

Вуловић Снежана

Математика

17.

Васић Сања

Математика

18.

Богдановић Бојан

Математика

19.

Ђорђевић Јелена

Биологија

20.

Тасић Бисерка

Биологија

21.

Стојиљковић Ивана

Биологија

22.

Митић Снежана

Билогија

23.

Савић Ненад

Хемија

24.

Марковић Драгана

Хемија

25.

Јањић Миодраг

ТиИО

26.

 Лазић Миодраг

Информатика и рачунарство

27.

Манојловић Предраг

Физичко васпитање и Грађ.васпитање

28.

Глишић Саша

Физичко васпитање

29.

Стевановић Милош

Физичко васпитање

30.

Гавриловић Татјана

Француски језик

31.

Стојиљковић Виолета

Руски језик

32.

Вучковић Драгана

Информатика и рачунарство, ТиИО

33.

Мичић Миомирка

Верска настава

34.

Ђорђевић Верица

Верска настава