Предлог новог документа о вредновању стручног усавршавања у установи (2016. година)

 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (децембар 2017.)

 

Нови правилник о наставним плановима и програмима (новембар 2017.)

Правилници о наставним плановима и програмима за школску 2013-2014. годину:

Остали правилници:

 

Закони: