vezbankeОвде можете наћи месечни распоред контролних и писмених вежби по одељењима у другом циклусу основног образовања (од 5. до 8. разреда).

Напомена: У табели је уписана недеља у оквиру месеца у којој ће се одржати писмена провера знања. Тако, на пример, уколико у колони са ознаком 73 у реду "Биологија" пише 8к, то значи да ће одељење VII-3 осме радне недеље (која се управо пада у том месецу) имати контролну вежбу из биологије. Слово k означава контролну вежбу, а слово p писмену вежбу.

Редни број радне недеље можете наћи у Календару рада за школску 2015/2016. годину.