На следећем линку можете погледати преглед уплата и исплата по изводима за школску 2017/2018. са рачуна школе намењеном за средства родитеља т.ј.  "ђачки динар".

За школску 2018/19. примљене су уплате само од одељенских старешина одељења  5-2, 6-1 и 8-1.