Важно обавештење за ученике!

 

Обавештење за родитеље који ће, школске 2020/2021. године, децу уписати у први разред основне.

Обавештење за родитеље ученика 8. разреда који ће, школске 2020/2021. године, уписати школу за ученике са посебним способностима.

  1. Почев од 17.3.2020. године почиње настава на даљину која ће се емитовати преко канала РТС Канал 3. Настава ће се обављати 6 дана у недељи са почетком у 8.00 часова, а распоред по разредима ће, дан пре емитовања, бити објављен на сајту www.rasporednastave.gov.rs. За ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се садржај у блоковима од по 2 часа дневно, а за ученике 8. разреда од по 3 часа дневно (српски језик, математика и једног од предмета који полажу на завршном испиту). 
  2. Распоред часова за ученике који немају интернет биће објављиван на улазним вратима школе.
  3. Сви родитељи/старатељи ученика су дужни да у току данашњег дана (понедељак 16.3.2020. године) успоставе контакт са одељењским старешинама своје деце ради договора о будућем начину комуникације.
  4. Наставници су у обавези да, истовремено са емитовањем ТВ часова, остваре потребну комуникацију са ученицима ради пружања додатне подршке (помоћу вибера, фејсбука, имејла...).
  5. О даљим плановима и развоју ситуације бићете благовремено обавештени преко сајта школе.