LAPОсновна школа „Бранко Радичевић“ од јануара 2020. године учествује у другој фази пројекта Заједно ка средњој школи, који спроводи Центар за образовне политике (ЦОП) уз подршку Дечје фондације Pestalozzi, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Пројекат Заједно ка средњој школи наша школа спроводи од 2017. године, када је започела прва фаза пројекта и када се школа укључила у пружање свеобухватне подршке ученицима за наставак школовања. Школа од 2017. Године спроводи мере које су усмерене на појединачне ученике из осетљивих група, пружа додатну и прецизно испланирану подршку ученицима како би се припремили за завршни испит и спроводи активности у оквиру професионалне оријентације, све у циљу успешног преласка из основне у средњу школу.

Резултати евалуације прве фазе пројекта су показали да је пројекат постигао значајне резултате – смањен је број ученика који напушта основно образовање и повећан је број ученика који наставља образовање односно уписује средњу школу.

Ипак, резултати су показали и да постоји потреба да се у пројекат укључе и средње школе и локалне самоуправе како би се осигурао успешан завршетак средњег образовања и осигурала подршка свих важних учесника из локалне заједнице за наставак школовања ученика из осетљивих група.

Циљ друге фазе пројекта Заједно ка средњој школи је да се ученицима из осетљивих група пружи подршка да успешно заврше основну школу, да наставе образовање у средњим школама и стекну диплому средње школе. Укључивањем средњих школа и локалне самоуправе, обезбедиће се континуирана и усмерена подршка за ученике и на нивоу основног и нанивоу средњег образовања. Наша школа ће пружати подршку Техничкој школи „Раде Металац“ да примене мере и активности за ученике из осетљивих група и сарађиваће са локалном самоуправом како би се и кроз системски приступ пружила подршка ученицима и отклониле препреке на њиховом образовном путу.

Пројекат Заједно ка средњој школи се спроводи у 20 основних и средњих школа са територија Алексинца, Бечеја, Бора, Жабља, Књажевца, Лесковца, Ниша, Новог Сада, Сурдулице и Ћуприје и траје до почетка 2023. године. Више информација о пројекту је доступно на интернет страници http://cep.edu.rs/dugorocniprojekti