Dan mira 23 1Поводом обележавања Међународног дана мира 21. септембра, у нашој школи ОШ “Бранко Радичевић“ у Брестовцу, одржана је радионица са Ученичким Парламентом и Вршњачким тимом. Радионицу су водиле педагог, Габријела Младеновић и психолог, Тамара Павловић.

Радионици је присуствовало укупно 29 ученика и педагошки асистент Тијана Зекировић. Након уводног дела и информисања ученика о овом дану, ученици су у групама писали поруке и слогане о миру, на голубовима изрезаним од папира, који иначе представља симбол мира. Међународни дан мира посвећен је миру у свету, а посебно одсуству рата и насиља.

Нaстaвник рaзрeднe нaстaвe Сузaнa Цaкић, издвojeнo oдeљeњe 2 и 4. рaзрeдa (кoмбинoвaнo oдeљeњe) у Липoвици, такође је извела сa свojим учeницимa рaдиoницу нa исту тeму "Meђунaрoдни дaн мирa".

Dan mira 23 5  Dan mira 23 2  Dan mira 23 3
Dan mira 23 4