Решења теста из  Српског језика  2017. на следећем линку.

Решења теста из  Maтематике  2017. на следећем линку.

Решења Kомбинованог теста  2017. на следећем линку.

 

Календар уписа у средње школе 2017/18.

 

 

16.06.2017. (од 9:00 до 11:00 часова)

 

Завршни испит – комбиновани тест

18.06.2017. (до 8:00 часова)

 

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

 

19.06.2017. (од 8:00 до 16:00 часова)

 

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

 

20.06.2017. (од 8:00 до 16:00 часова)

 

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама

 

23.06.2017. (до 8:00 часова)

 

Објављивање коначних резултата завршног испита

 

23.06.2017. (до 16:00 часова)

 

Упис у музичке и балетске школе

 

24. и 25.06.2017. (од 8:00 до 15:00 часова)

 

Попуњавање и предаја листе жаља у основној школи и унос у базу података

 

29.06.2017. (од 8:00 часова)

 

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

 

29.06.2017. (од 8:00 до 15:00 часова)

 

Пријем жалби на изражене жеље и уношење исправки

 

30.06.2017. (до 12:00 часова)

 

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту

 

03.07.2017. (од 8:00 часова)

 

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

 

03.07.2016. (до 20:00 часова)

 

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

 

04. и 05.07.2017.

 

Упис ученика у средње школе – први уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)

 

04.07.2017. (од 8:00 до 15:00 часова)

 

Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг

 

07.07.2017. (до 8:00 часова)

 

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

 

07.07.2017. (до 8:00 часова)

 

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

 

07.07.2016. (од 8:00 до 15:00 часова)

 

Упис ученика у средње школе – други уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)