Дана 25.6.2015. објављени су коначни резултати завршног испита ученика 8.разреда. Што се ОШ "Бранко Радичевић" тиче, резултати су следећи:ZI test

На испит је изашло укупно 54 ученика 8.разреда (од 65 уписаних), који су у току школовања остварили општи успех од просечно 54,85 бодова. Просечан број освојених бодова на завршном испиту из Српског језика је 5,86, из Математике 5,68 а из комбинованог теста 7,38, што укупно износи 18,92 бода (63,07%).

 Ученици предају попуњене листе жеља за упис у средње школе 26. и 27. јуна, а распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима биће објављен 5.јула. Упис ученика у средње школе биће 6. и 7. јула (први уписни круг), док нераспоређени ученици 6.јула предају попуњене листе са жељама за други уписни круг. Распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима у другом уписном кругу  биће објављен 9.јула, а истог дана ће бити обављен и упис у средње школе.

Нашим ученицима желимо пуно успеха у даљем школовању.